GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶಾರದಾ ಸುಕುಮಾರ ಜಾಧವ1-4SC09- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 8095293978
Vice Prasidentವಿನೋದ ಶಂಕರ ವರುಟೆGraduationGEN07- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9663233252
Memberಸಾರಿಕಾ ಪ್ರಮೋದಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲGraduationGEN07- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9743759557
Memberಮಹೇಶ್ವರಿ ಸಂಜಯ ದೇಸಾಯಿGraduationST06- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9886064464
Memberವೈಶಾಲಿ ವಸಂತ ಗಡಕರಿ1-4GEN06- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9731972597
Memberಶಂಕರ ದಾದಾ ಪಾಟೀಲSSLCGEN06- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9590985577
Memberಸಂಗೀತಾ ಭಿಮರಾವ ಸಂಗಾನೆSSLCGEN04-ಬೇಡಕಿಹಾಳ7829847949
Memberನೇಮಗೌಡಾ ಶಿವಗೌಡಾ ಭೋಜೆಪಾಟಿಲGraduationGEN04-ಬೇಡಕಿಹಾಳ9483252875
Memberಜಯಶ್ರೀ ಸುನೀಲ ಜಾಧವGraduationSC04-ಬೇಡಕಿಹಾಳ9945072266
Memberಮೇಘಾ ಧನಂಜಯ ಮೋಹಿತೆGraduationGEN05-ಬೇಡಕಿಹಾಳ8277156658
Memberಸಂಜಯ ಧನಪಾಲ ಅಲಗೂರೆGraduationOthers05-ಬೇಡಕಿಹಾಳ9739242001
Memberಸಿದ್ರಾಮ ಅನಂತ ಮಾನೆGraduationGEN05-ಬೇಡಕಿಹಾಳ9739821301
Memberಗಜಾನನ ಮಾರುತಿ ದುರ್ಗನ್ನವರ5-7Others07- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9844115932
Memberರುಕ್ಮೀಣಿ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ8-9GEN09- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9538216560
Memberಸಜ್ಜಾದಹುಸೇನ ಅಜೀಜ ಮುಲ್ಲಾSSLCOthers09- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9341875539
Memberರಾಜು ತುಕಾರಾಮ ಕೇರಬಾ8-9SC09- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 7406284607
Memberಸುಜಾತಾ ಜೀವನ ಯಾದವSSLCSC08- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9986089592
Memberಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಾಮಾ ಮೇಟಕರII PUCOthers08- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 7795320264
Memberಸಚೀನ ಮಹಾದೇವ ಪಾಟೀಲGraduationGEN08- ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9035966282
Memberಪ್ರಶಾಂತ ಶಿವಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲSSLCOthers03-ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9916771258
Memberಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಚೌಗುಲೆ1-4GEN03-ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9632731101
Memberವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೀಲಿಪ ಹೇಗಡೆSSLCSC03-ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9741538155
Memberದಾದಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಅರದಾಳೆSSLCSC03-ಬೇಡಕಿಹಾಳ 9916994525
Memberತಾತ್ಯಾಸಾಬ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಧಡ್ಡಪಾಟೀಲ@ಕೇಸ್ತೆGraduationGEN02-ಬೇಡಕಿಹಾಳ9341344199
Memberಶೋಭಾ ಗಜೇಂಧ್ರ ಸುತಾರ5-7GEN02-ಬೇಡಕಿಹಾಳ8884606884
Memberವಿಜಯಾ ವಸಂತ ಚವ್ಹಾಣSSLCGEN02-ಬೇಡಕಿಹಾಳ9591188153
Memberಮಿನಾಕ್ಷಿ ಶಂಕರ ಸುಭೇದಾರ5-7GEN01-ಬೇಡಕಿಹಾಳ9945055902
Memberರಾಮಚಂದ್ರ ಗಂಗಾರಾಮ ಡೋಮನೆSSLCGEN01-ಬೇಡಕಿಹಾಳ9449650843
Memberಸುರೇಖಾ ಅರ್ಜುನ ಅರಗೆ8-9GEN01-ಬೇಡಕಿಹಾಳ9611976556