GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರುತಿ ಹವಾಲದಾರSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 29481368306
Vice Prasidentಸುಗಂಧಾಬಾಯಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಮಗದುಮ್ಮ1-4GENನಣದಿವಾಡಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 68970321845
Memberಅರ್ಚನಾ ಸದಾಶಿವ ವಂಜೀರೆ8-9SCನಣದಿವಾಡಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 68970915372
Memberಸಂಜಯ ಬಾಳು ಖಿರಾಯಿPost GraduationGENನಣದಿವಾಡಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 69916082097
Memberಬೀರಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ1-4Othersನಣದಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 18496810572
Memberರಾಜು ದತ್ತು ಹವಾಲದಾರ5-7GENನಣದಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 18762482555
Memberಶಿಮಾ ಅಶೋಕ ರವಳುಕೇದಾರಿ8-9GENನಣದಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 19164290893
Memberಸುನಿತಾ ಬಾಳಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟಿಕರ5-7Othersನಣದಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 18884323059
Memberಶಾಲಾಬಾಯಿ ಜಿನ್ನಪ್ಪಾ ವರಾಳೆ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 29637859238
Memberರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳೆ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 29611630496
Memberವೀಲಾಸ ಬಾಬು ಚವ್ಹಾಣ8-9GENನಣದಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 49986060459
Memberಫರ್ಜಾನ ಶಬ್ಬಿರ ದೇಸಾಯಿ5-7Othersನಣದಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 49620628559
Memberಸುನೀಲ ಕೃಷ್ಣರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿII PUCGENನಣದಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 49742810915
Memberರಾಜಮಹಮ್ಮದ ಬಾಪುಲಾಲ ದೇಸಾಯಿ5-7Othersವಾರ್ಡ ನಂ 37090933258
Memberಅರುಣಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಫುಟಾಣೆ8-9Othersವಾರ್ಡ ನಂ 39663236029
Memberಭಾರತಿ ಬಾಬು ಕೋಳಿ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 39620760176
Memberಬಬನ ಧೊಂಡಿಬಾ ಪವಾರ1-4GENನಣದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 59448893741
Memberವಿಜಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಕೊಟ್ರೆSSLCOthersನಣದಿವಾಡಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 69663131216