GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಮರ್ಯಾಯಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ - 29449108399
Vice Prasidentಸುಜಾತಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪಾಶ್ಚಾಪೂರೆ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ - 59164392326
Memberರಾಚಪ್ಪಾ ಸದಾಶಿವ ಬೀಡದವರ Othersವಾರ್ಡ ನಂ - 59902605059
Memberಮಲ್ಲವ್ವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹಿರೇಕೋಡಿ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ - 29972326549
Memberಸುರೇಶ ದಶರಥ ಕೋಟಿ SCವಾರ್ಡ ನಂ - 29900565326
Memberಲಗಮವ್ವಾ ರಾಮಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ1-4Othersವಾರ್ಡ ನಂ - 29901375792
Memberಭರಮಣ್ಣಾ ಸಿದ್ರಾಮ ಯಾದಗೂಡೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ - 49481005304
Memberಮಾರುತಿ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಮರ್ಯಾಯಿ Othersವಾರ್ಡ ನಂ - 49880970396
Memberಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮಾರುತಿ ಬೆಳಗಲಿ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ - 49945739051
Memberವೈಶಾಲಿ ಸಂಜು ಡೋಣವಾಡೆSSLCOthersವಾರ್ಡ ನಂ - 49901139756
Memberಮಹಾದೇವಿ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಗಿಜ್ಜನ್ನವರ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ - 49741499257
Memberರಾಜು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಮಾದಾರ Othersವಾರ್ಡ ನಂ - 19902605054
Memberಸೋನವ್ವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹುಲ್ಲೋಳಿ GENವಾರ್ಡ ನಂ - 19448859664
Memberಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣಿ ಮಾದರ1-4STವಾರ್ಡ ನಂ - 19731960861
Memberಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಸಿದಗೌಡ ಮನಗೂಳಿ GENವಾರ್ಡ ನಂ - 19845154515
Memberಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಆಲೂರೆ GENವಾರ್ಡ ನಂ - 39740963699
Memberವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಈಟಿ GENವಾರ್ಡ ನಂ - 39008204806
Memberಕಾಶವ್ವಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಡಹಟ್ಟಿ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ - 39483633721
Memberಲಗಮವ್ವಾ ಬೀರಪ್ಪಾ ನಾಗರಾಳೆSSLCOthersವಾರ್ಡ ನಂ - 39448682133
Memberಹೊಳೆವ್ವಾ ಶ್ರೀಧರ ಕೊಂಕಣಿ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ - 59845950717
Memberನಿಜಾಮ ಲಾಲಖಾನ ಪೆಂಡಾರಿ Othersವಾರ್ಡ ನಂ - 59900672145