GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜು ಟೋಣಪೆ8197384857
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಬಬನ ಪರಶುರಾಮ ಭಿಲವಡೆ9731457313
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಬಬನ ಪರಶುರಾಮ ಭಿಲವಡೆ9731457313
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಸಿಂಗ ಉದ್ದವ ದಾಭೋಳೆ9590934141
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಲಗಮಣ್ಣಾ ಗಾಯಗೋಳ7829147807
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಾ ಸುಭಾಷ ವಡವಡೆ9742439796
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾದೇವಿ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ವಗ್ಗೆ9916236296
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿಕಂದರ ಅಲಿಸಾಬ ತಾಂಬೋಳೆ9008324508
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೀಪಾಲಿ ವಿಷ್ಟು ಕಾಸಾಯಿ9538268081
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾಭೋಳೆ8884914371
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಶಾಲ ಗಣಪತಿ ಚವ್ಹಾಣ9164992847
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೀತಲಕುಮಾರ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಗೆಣ್ಣವರ9448806065
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಶ್ರೀಧರ ಭೋಜಕರ9972870288
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಶ್ರೀಧರ ಭೋಜಕರ9972870288
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯೋಗೇಶಪ್ರಸಾದ ಬಾಪುಸಾಬ ಕದಮ9902076069
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೇಘಾ ಚಿದಾನಂದ ನಷ್ಠೆ (ಕೋಟಿವಾಲೆ)7259027105
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಗಲ ರವೀಂದ್ರ ವಡವಡೆ9742439761
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಾಂಜರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಶ್ರೀ ದಾದಾಸಾಹೇಬ ದಾಭೊಳೆ9740877056