GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentವಿಠ್ಠಲ ಮನಗ್ಯಾಣಿ ಕಟೆಕರII PUCCAT-Aವಾರ್ಡ ನಂ 038747870537
Memberಉತ್ತಮ ಕೃಷ್ನಾ ಬನ್ನೆII PUCCAT-Aವಾರ್ಡ ನಂ 038123584504
Memberರಾಣಿ ಸುರೇಶ ಕಾಂಬಳೆ5-7SCವಾರ್ಡ ನಂ 039945170600
Memberಗಜಾನನ ರಾವು ಲೋಂಡೆSSLCCAT-Aವಾರ್ಡ ನಂ 048722599953
Memberಮಾನೀಕಾ ಸುನೀಲ ಲೊಂಡೆ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 049740485443
Memberಕವಿತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲೊಂಡೆSSLCCAT-Aವಾರ್ಡ ನಂ 059370710074
Memberಸಚೀನ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಾಸಣೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 059370010800
Memberಲಲೀತಾ ಅಣ್ಣಾಸೊ ಚೌಗುಲೆ8-9GENವಾರ್ಡ ನಂ 059860866611
Memberವಿನೀತಾ ಅವಾಪ್ಪಾ ಆರಗೆGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 079325147125
Memberಶ್ರೀಕಾಂತ ರಘುನಾಥ ಕುಂಭಾರII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 079964609846
Memberಸವೀತಾ ದಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 079665707116
Memberಪಿಂಟು ಮಾರುತಿ ಕಾಂಬಳೆ5-7SCವಾರ್ಡ ನಂ 089164111470
Memberತುಳಸಿದಾಸ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಿಕII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 089326661992
Memberರಾಜು ಬಾಬು ಕುಂಭಾರSSLCCAT-Aವಾರ್ಡ ನಂ 027026741900
Memberಸಚೀನ ಸುಭಾಷ ಚೌಗುಲೆSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 029763877195
Memberದಗಡು ಸದಾಶೀವ ಕುಂಭಾರSSLCCAT-Aವಾರ್ಡ ನಂ 029921485754
Memberರಂಜನಾ ಬಜರಂಗ ಚವ್ಹಾಣ5-7SCವಾರ್ಡ ನಂ 067353341630
Memberವರ್ಷಾ ವಿಲಾಸ ಜೀರಗೆ8-9SCವಾರ್ಡ ನಂ 067026234542
Memberಪ್ರಮೋದ ವಸಂತ ಆರಗೆII PUCCAT-Aವಾರ್ಡ ನಂ 069326152593
Memberಜಯಪಾಲ ಭುಪಾಲ ಚೌಗುಲೆII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 019850594482
Memberಮಹಾದೇವಿ ವಿಜಯ ಪಸಾರೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 019850777880
Memberಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರೇಮನಾಧ ಕುಂಭಾರII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 018747941944