GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಅನೀತಾ ಸಂಜಯ ವಡಗಾಂವೆ GENವಾರ್ಡ ನಂ 29980375372
Vice Prasidentಅಪ್ಪಾಸೊ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಿಕ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 18762789528
Memberಅವೀನಾಶ ತಾತೋಬಾ ಖೋತ GENವಾರ್ಡ ನಂ 19964643553
Memberಅಕ್ಷಯ ಅಣ್ಣಾಸೊ ಇಂಗಳೆ GENವಾರ್ಡ ನಂ 18970344571
Memberಲಲಿತಾ ಯಲ್ಲಾಪ್ಪಾ ಶಿಂದೆ5-7SCವಾರ್ಡ ನಂ 28951230612
Memberರಾಜೇಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಟೀಲ GENವಾರ್ಡ ನಂ 38095204843
Memberಗಾಯತ್ರೀ ಸುರೆಶ ಮಾನೆSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 39449016452
Memberಅನೂಸಯಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋಳಿ5-7Othersವಾರ್ಡ ನಂ 19538530221