GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌ. ರೇಖಾ ಗುಂಡು ಕೊಳಿ9902684091
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌ. ವಂದನಾ ವಿಷ್ಣು ಬಾಗಡಿ9632419812
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌ. ಅನೀತಾ ವಸಂತ ಕಾಂಬಳೆ8123216995
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಯಶವಂತ ಪಾಟೀಲ9886919778
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಅಮೀತ ಗೊವಿಂದ ಹರೆಲ9611101021
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಅರುಣ ಭೀಮರಾವ ಚೌಗುಲೆ9740857111
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌ. ರೇಖಾ ಗುಂಡು ಕೊಳಿ9902684091
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚೊಪಡೆ9632417368
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ನಿರಂಜನ ಸಂಭಾಜಿರಾವ ಪಾಟೀಲ9731979140
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಅರುಣ ಭೀಮರಾವ ಚೌಗುಲೆ9740857111
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ನಿರಂಜನ ಸಂಭಾಜಿರಾವ ಪಾಟೀಲ9731979140
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಮಧುಕರ ಹರಿಬಾ ಉತ್ತುರೆ9731747130
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಯಶವಂತ ಪಾಟೀಲ9886919778
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಅಮೀತ ಗೊವಿಂದ ಹರೆಲ9611101021
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮಮದಾಪೂರ (ಕೆ.ಎಲ್)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಮಧುಕರ ಹರಿಬಾ ಉತ್ತುರೆ9731747130