GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಉರ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಬಂಬಲವಾಡಿ9880951456
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯಾ ಗೋಟುರೆ9449022036
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಜು ಭರಮಪ್ಪಾ ಸನದಿ9972435063
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವೀಂದ್ರ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ9901782449
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾರತಿ ಶಿವಾನಂದ ಕುಂಬಾರ8105059253
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಬಡಿಗೇರ9449415677
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭಾ ನಿಜಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ9731597757
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಣ್ಣಪೂರ್ಣಾ ಪಂಡಿತ ಕಾಂಬಳೆ9686911476
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಉರ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣಿ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಬಂಬಲವಾಡಿ9880951456
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕಾರ ಕಳಸನ್ನವರ9481544940
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಸ್ತೂರಿ ರಾಮಪ್ಪಾ ಹುದ್ದಾರ9008824496
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಗೌಡಾ ಶಿವಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ9731188927
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೀತಮ್ಮಾ ಸುಭಾಷ ವಡ್ಡರ9845656873
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈರಗೌಡಾ ಮಲಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ7026742333
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಮುಗಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಪುತ್ರ ಬಾಬು ಮಾದಿಗ9900863804