GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀ ದೀಪಕ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಖೋತII PUCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 019611315553
Vice Prasidentಸೌ|| ಸ್ವಾತಿ ರಾಜು ಶಾಂಡಗೆSSLCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 069036818136
Memberಸೌ|| ಸುನೀತಾ ಭಾಸ್ಕರ ಫಕೀರೆII PUCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 039739764573
Memberಸೌ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಿರಣ ಕೂಗೆSSLCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 039372583197
Memberಶ್ರೀ. ಶೀತಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣಕುಡೆII PUCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 039008929630
Memberಸೌ|| ದೇವಕಿ ಸುಭಾಷ ಶಿರಗುಪ್ಪೆ8-9GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 029900856103
Memberಸೌ|| ಯಲ್ಲವ್ವಾ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಗಾವಡೆ5-7Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 027411505238
Memberಶ್ರೀ ಭರತಕುಮಾರ ಅಣ್ಣಾ ಖೋತDiplomaGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 029448077199
Memberಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ರಾಮಾ ಪೂಜಾರಿGraduationOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 049902603416
Memberಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಜಯಕರGraduationSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 048762340006
Memberಸೌ|| ಸುನಂದಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ ತಪಕೀರೆSSLCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 019449410703
Memberಶ್ರೀ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಗುಲಾಬ ಮುಜಾವರ5-7Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 019986050657
Memberಸೌ|| ವೈಶಾಲಿ ನಾಭಿರಾಜ ಪಾಟೀಲPost GraduationOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 059620530868
Memberಶ್ರೀ. ನವೀನ ಜಕ್ಕಣ್ಣಾ ಕಮತೆGraduationGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 059886447963
Memberಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಖೋತGraduationGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 059986514220
Memberಸೌ|| ಹೊಳೆವ್ವಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ ದೇಸಾಯಿ1-4STವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ - 069844564866