GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentರಾಹುಲ ಮಾರುತಿ ಡೋಣೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 19164433113
Vice Prasidentಜಯಶ್ರೀ ಪರಸು ನಾಯಿಕ5-7STವಾರ್ಡ ನಂ 69538650398
Memberರುಪಾಲಿ ಬೀರಾಪ್ಪಾ ಮುಧಾಳೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 39449480666
Memberಸಮೀರ ಮಲಗೊಂಡಾ ಖೋತII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 37353058787
Memberಶಿವಗೊಂಡಾ ಶಿತಾರಾಮ ಬನ್ನಕನವರGraduationSCವಾರ್ಡ ನಂ 59880093452
Memberಅಶ್ವಿನಿ ಹರಿಶ್ಛಂದ್ರ ಮಧಾಳೆSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 58722256961
Memberಪದ್ಮಾ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಘಸ್ತೆII PUCSCವಾರ್ಡ ನಂ 48970092132
Memberಭಾರತ ಬಂಡು ನಾಯಿಕSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 028884351819
Memberವಿಜಯಮಾಲಾ ಮೋಹನ ಪಾಟೀಲ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 18970486533
Memberಸುಕುಮಾರ ಅಪ್ಪಾಸೋ ಗೋಮಾಯಿSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 68722707672