GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀಕಾಂತ ಚೋಡಪ್ಪಾ ಬನ್ನೆGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 39844041509
Vice Prasidentನಿರ್ಮಲಾ ಮೋಹನ ಪವಾರ8-9SCವಾರ್ಡ ನಂ 48123630851
Memberಅಲಗೌಡಾ ಬಾಳಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 37353234005
Memberಶಹನಾಜಬಿ ಸೂರಜ ಮುಲ್ಲಾ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 39739638401
Memberರಾಜಕುಮಾರ ಜೀವಂಧರ ಉಪಾಧ್ಯೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 29902001505
Memberತಾತೋಬಾ ಭರಮಾ ಸನದಿ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 28496895282
Memberಚಂದಾ ಕುಮಾರ ಸಪಕಾಳೆ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ 29901428315
Memberಪ್ರಕಾಶ ಮಾರುತಿ ಗಿಂಡೆII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 79916847765
Memberಮಂಗಲ ದಾದಾಸಾಹೇಬ ವಾಕ್ಪಟೆ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 78095235843
Memberಹಲಿಮಾಬಿ ಸಾಹೇಬಲಾಲ ಖುದಾವಂತ1-4GENವಾರ್ಡ ನಂ 119902816486
Memberಅಂಜನಾ ಭರತ ಕೋಂಡೆಕರ8-9GENವಾರ್ಡ ನಂ 119880618577
Memberಹಣಮಂತ ರಾಮು ಸನದಿSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 89844525292
Memberರಾಜು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಯಡ್ರಾಂವೆ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 69900941502
Memberಶಿವಾನಂದ (ಗುಂಡು) ಬಾಳಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲII PUCSCವಾರ್ಡ ನಂ 99916847768
Memberರೇಖಾ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಕಮತನೂರೆSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 99538856850
Memberಉಷಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚೌಗಲೆSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 99972447220
Memberರಾಕೇಶ ಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಪೂರ್ವೆ8-9SCವಾರ್ಡ ನಂ 108951320229
Memberಬಾಳಾಸಾಬ ನವಲಾ ಹೆಗಡೆGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 109901428297
Memberರಾಜಶ್ರೀ ಉದಯ ತಾಸಿಲ್ದಾರSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 109945387393
Memberಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಭಾವುಸಾಬ ಜಾಧವII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 58150848441
Memberಕಲಾವತಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹಿರವೆII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 59008194766
Memberಸರೋಜನಿ ಸುಹಾಸ ಶಹಾSSLCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 19686234507
Memberರವೀಂದ್ರ ಭೀಮಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರII PUCSCವಾರ್ಡ ನಂ 18884140659
Memberಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಶಂಕರ ವಡ್ಡರ1-4SCವಾರ್ಡ ನಂ 19739634873
Memberದಾದಾಸಾಬ ಪುಂಡಲೀಕ ಜಾಧವII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 47760650384