GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿ ಸಂಜೀವ ಚೌಧರಿ8-9Othersವಾರ್ಡ ನಂ 099449308821
Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿ ಸಂಜೀವ ಚೌಧರಿ8-9Othersವಾರ್ಡ ನಂ 099449308821
Vice Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಾವೀರ ಕಾಂಬಳೆII PUCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 129845580950
Vice Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಾವೀರ ಕಾಂಬಳೆII PUCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 129845580950
Memberಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಸತ್ಯಪ್ಪಾ ಕೋಳಿSSLCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 039611152654
Memberಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಸತ್ಯಪ್ಪಾ ಕೋಳಿSSLCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 039611152654
Memberಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ರಾಮು ರಾಯಮಾನೆSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 038197377587
Memberಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ರಾಮು ರಾಯಮಾನೆSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 038197377587
Memberಲತಾ ಕುಮಾರ ಬುಬನಾಳೆ5-7GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 037204162500
Memberಲತಾ ಕುಮಾರ ಬುಬನಾಳೆ5-7GENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 037204162500
Memberಶ್ರೀ ಕಾಂಬಳೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇದಾರಿSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 119916688337
Memberಶ್ರೀ ಕಾಂಬಳೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇದಾರಿSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 119916688337
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಯದುವಂತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚಿಂಚಲಿ1-4Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 119535907810
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಯದುವಂತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚಿಂಚಲಿ Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 119535907810
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಕೊರವಿSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 059590803060
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಕೊರವಿSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 059590803060
Memberಶ್ರೀ ಅಖೀಲ ಇಮಾಮಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 059916382388
Memberಶ್ರೀ ಅಖೀಲ ಇಮಾಮಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 059916382388
Memberಶ್ರೀ ಮತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಜನಾರ್ಧನ ಸಂತSSLCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 109448431247
Memberಶ್ರೀ ಮತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಜನಾರ್ಧನ ಸಂತSSLCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 109448431247
Memberಸುನೀತಾ ರಮೇಶ ಕುನ್ನುರೆSSLCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 109449382579
Memberಸುನೀತಾ ರಮೇಶ ಕುನ್ನುರೆSSLCGENವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 109449382579
Memberಪಾರ್ವತಿ ನಾಗೇಶ ಧರನಾಯಿಕSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 109449309147
Memberಪಾರ್ವತಿ ನಾಗೇಶ ಧರನಾಯಿಕSSLCSCವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 109449309147
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಜಿನ್ನವ್ವಾ ಪಿಂಟು ಹಿರೇಕುರುಬರ CAT-Aವಾರ್ಡ ನಂ 099739233892
Memberಶ್ರೀ ಅಮರ ಪ್ರಕಾಶ ಶಿತೋಳೆGraduationOthersವಾರ್ಡ ನಂ 018880165155
Memberಶ್ರೀ ಅಮರ ಪ್ರಕಾಶ ಶಿತೋಳೆGraduationOthersವಾರ್ಡ ನಂ 018880165155
Memberಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಬಾಪು ಕೋಳಿ5-7Othersವಾರ್ಡ ನಂ 018951448681
Memberಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಬಾಪು ಕೋಳಿ5-7Othersವಾರ್ಡ ನಂ 018951448681
Memberಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ತಮ್ಮಾಣಿ ಗುಂಡಕಲ್ಲೆII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 019481327180
Memberಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ತಮ್ಮಾಣಿ ಗುಂಡಕಲ್ಲೆII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 019481327180
Memberಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಶಂಕರ ಮೇದಾರ5-7STವಾರ್ಡ ನಂ 048105172043
Memberಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಶಂಕರ ಮೇದಾರ5-7STವಾರ್ಡ ನಂ 048105172043
Memberಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಕಮತೆII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 089449528983
Memberಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಕಮತೆII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 089449528983
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿಜಾನ ಮೆಹಬೂಬ ಶೇಖ1-4Othersವಾರ್ಡ ನಂ 089880549780
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ ಮನೋಹರ ಚವ್ಹಾಣಪಾಟೀಲSSLCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 087676565911
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ ಮನೋಹರ ಚವ್ಹಾಣಪಾಟೀಲSSLCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 087676565911
Memberಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಚಿದಾನಂದ ಕೋರೆII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 069449624130
Memberಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಚಿದಾನಂದ ಕೋರೆII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 069449624130
Memberಶ್ರೀ ಪಾಂಡು ಬಾಳಕೃಷ್ಣ ವಡ್ಡರSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 069972465181
Memberಶ್ರೀ ಪಾಂಡು ಬಾಳಕೃಷ್ಣ ವಡ್ಡರ5-7SCವಾರ್ಡ ನಂ 069972465181
Memberಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾರಾಯಣ ಶಿಂಧೆII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 079449442349
Memberಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾರಾಯಣ ಶಿಂಧೆII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 079449442349
Memberಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೈರು ಕಮತೆ5-7Othersವಾರ್ಡ ನಂ 079742437974
Memberಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೈರು ಕಮತೆ5-7Othersವಾರ್ಡ ನಂ 079742437974
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಶಹಜಾನಿ ಹಸನ ಸನದಿ1-4Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 129740970307
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಶಹಜಾನಿ ಹಸನ ಸನದಿ Othersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 129740970307
Memberಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಭೀಮರಾವ ಉಮರಾಣೆSSLCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 129980690977
Memberಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಭೀಮರಾವ ಉಮರಾಣೆSSLCOthersವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 129980690977
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಕುಂಬಾರSSLCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 029844753837
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಕುಂಬಾರSSLCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 029844753837
Memberಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಣಪತರಾವ್ ಕೋರೆII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 029448144343
Memberಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಣಪತರಾವ್ ಕೋರೆII PUCOthersವಾರ್ಡ ನಂ 029448144343
Memberಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಮ ಭೀಮಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 099448402045
Memberಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಮ ಭೀಮಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 099448402045