GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಾಲನಾಯ್ಕ8-9Othersಟಾಂಗ್ಯಾನಕೋಡಿ9481741832
Vice Prasidentಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಗರSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 19449411886
Memberಅಪ್ಪಾಲಾಲ ರಹಿಮಾನ ಖಾನಾಪೂರೆ1-4CAT-Bವಾರ್ಡ ನಂ 19036889607
Memberಮೌಲಾ ಉಮರ ಮಾಂಜರೆಕರ5-7CAT-Bವಾರ್ಡ ನಂ 18951375353
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಮಾಳಿ8-9Othersಟಾಂಗ್ಯಾನಕೋಡಿ9448436677
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಅಂಬೂ ಸದಾಶಿವ ಪರಮಾಜೆSSLCSCಮಾತಂಗ ಗಲ್ಲಿ9741213717
Memberಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಬಾಬು ಕಮತೆ GENವಾರ್ಡ ನಂ 37760606021
Memberಶ್ರೀ ಶೀತಲ ಮನೋಹರ ಬಾಳಿಕಾಯಿII PUCGENಬಾಳಿಕಾಯಿ ತೋಟ9741659328
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಕೌಸರ ದಸ್ತಗೀರ ಮಕಾನದಾರII PUCOthersಹತ್ತಿಮರಡಿ9611405075
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಲೋಕರೆ5-7SCಹತ್ತಿಮರಡಿ9916161719
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಜಲದೇವಿ ಕುಮಾರ ಧಾಮನ್ನವರII PUCSCಬುದ್ಧ ನಗರ 9008650938
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳ ರಾಜು ಗುದಗೆSSLCOthersಬಸವನಾಳಗಡ್ಡೆ 9741764425
Memberಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಧಾಮನ್ನವರ SCಬಸವನಾಳಗಡ್ಡೆ 7760401686
Memberಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಬಸಪ್ಪಾ ಶೇಡಬಾಳೆSSLCGENಬಸವನಾಳಗಡ್ಡೆ 9731415317
Memberಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ರೇವಪ್ಪಾ ಹುದ್ದಾರSSLCGENಬಸವನಾಳಗಡ್ಡೆ 8151074698
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ರಮೇಶ ಮಾಯನ್ನವರII PUCOthersಉರ್ದು ಶಾಲೆ9731417815
Memberಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಅವಣ್ಣಾ ಮಾಳಿSSLCCAT-Aಉರ್ದು ಶಾಲೆ8105060023
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಜನಾಬಾಯಿ ಈಶ್ವರ ಚವ್ಹಾಣ1-4GENಉರ್ದು ಶಾಲೆ9972991065
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಅನೀತಾ ವಿಕ್ರಮ ಬನಗೆ GENಹತ್ತಿಮರಡಿ9620609960
Memberಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ ಅಶೋಕII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 59164942123
Memberಶ್ರೀ ಬಾಳಾಸಾಬ ಸತ್ಯಪ್ಪಾ ಕೋಟೆSSLCCAT-Bವಾರ್ಡ ನಂ 59008229618
Memberಗಂಗೂ ಭೀಮಸೇನ ಕಾಂಬಳೆSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 59880372819
Memberಸುಕುಮಾರ ನಾನಾಸಾಬ ಫಾಟಗೆSSLCGENಲಕ್ಷ್ಮಿಕೂಡಿ9886334815
Memberಭಾರತಿ ಸುಭಾಷ ಬನ್ನಟ್ಟಿII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 79880656116
Memberಶುಕ್ಲಾರಾಣಿ ಶಂಕರ ಟೊಣ್ಣೆGraduationGENವಾರ್ಡ ನಂ 89880860279
Memberನಾಹಿದಾ ಶಾನುರ ಪಟೇಲ8-9CAT-Bವಾರ್ಡ ನಂ 69743905413
Memberರಾವಸಾಹೇಬ ರಾಮು ಗಾವಡೆ ಉರ್ಫ ಟರ್ಕೆII PUCGENವಾರ್ಡ ನಂ 99611377606
Memberವೈಶಾಲಿ ಅಶೋಕ ಕಟ್ಟಿSSLCSCವಾರ್ಡ ನಂ 109980383811
Memberಬಸಪ್ಪಾ ತಾತೋಬಾ ಕರೋಶಿSSLCGENವಾರ್ಡ ನಂ 49844949790