GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ ಕವಿತಾ9844985060
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ8861291610
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಐ ವೈ ಶೇಕ್ರಪ್ಪ8497069944
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ರೇಣುಕವ್ವ9743308142
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ದೇವರೆಡ್ಡಿ9880116447
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್9164735181
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರಿಜನ ಬಸಪ್ಪ9964930147
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ8105021105
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಗನಬಸವ್ವ9880450451
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೆ ಹೆಚ್7353702569
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನೀರವ್ವ9844660074
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ಕೊಟ್ರಮ್ಮ8748837136
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹುಲಿಗೆಮ್ಮ9845913604
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬ್ಯಾಸಿಗದೇರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಶಾರದಮ್ಮ9686178949