GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬೆಣ್ಣಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿ ಮಹೇಶ9845659706
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬೆಣ್ಣಿಕಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಯಶೋದಮ್ಮ9980713746
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬೆಣ್ಣಿಕಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಡಜ್ಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ8105019040
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬೆಣ್ಣಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವರಮನಿ ಸರೋಜಮ್ಮ8105368952
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬೆಣ್ಣಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಎಂ9731828615
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬೆಣ್ಣಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೊನ್ನಮ್ಮ ಟಿ8971343885
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬೆಣ್ಣಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಾರಿಹಳ್ಳಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ8152010826
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬೆಣ್ಣಿಕಲ್ಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ನೀಲಪ್ಪ7026970402
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬೆಣ್ಣಿಕಲ್ಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಎಂ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ8970858470