GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸೊನ್ನಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ನಿಂಗಮ್ಮ8970569917
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸೊನ್ನಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈ ಮಾಬು ಬೇಗ9916829485
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸೊನ್ನಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಮೈಲಮ್ಮ9844499190
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸೊನ್ನಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೊಸಮನಿ ನೀಲಪ್ಪ7353220470
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸೊನ್ನಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಉಮೇಶ9731201563
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸೊನ್ನಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ ಮಂಜುಳಾ8951863966
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸೊನ್ನಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ ದುರುಗಪ್ಪ9164785184
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸೊನ್ನಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ಶಾರದ9740659154
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸೊನ್ನಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಪ್ರಕಾಶ9901557537