GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಕ್ಲೆವ್ವ7026408064
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿಕ್ಯಾ ವಿಜಯಬಾಯಿ9980235644
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ನಾಗಮ್ಮ9535594183
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಜೀನಮ್ಮ9535316573
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ಗೌನಬಾಯಿ9900715083
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೀತಮ್ಮ9481712922
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಎಂ ಮಂಗಳಗೌರಿ8861291355
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ9448453664
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೆಂಕಟೇಶ9880190412
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ ದುರುಗಪ್ಪ8971856766
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸತ್ಯಮ್ಮ9902604489
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಡ್ಡರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ9972379399
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವಿಬಾಯಿ ಚಾವಿ9740365005
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ9740118168
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹಲಗಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ9845413569