GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಟ್ಟಿಗಿ ಬಸಮ್ಮ8792422073
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಲವಾದಿ ಹುಲುಗಪ್ಪ9632378048
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹ್ಯಾಳ್ಯೇದ್9845113268
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಳವಾರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ8747098084
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹ್ಯಾಳ್ಯೇದ್9845113268
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ9972804549
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲ್ಲೋಡ್ಡಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ9986687391
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಶೇಖಾಭೀ8105014265
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಿನಿವಾಲರ ಈಶಪ್ಪ9611099194
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್. ಜಿ. ಪುಸ್ಷಾವತಿ8105003380
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ. ಗಿರಿಜಮ್ಮ8150968767
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ. ಸಿದ್ದಮ್ಮ8971468933
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹುಡೇದ ಪುಸ್ಷಾವತಿ9845097280
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಾಂಜಿ ವೀರಣ್ಣ8861079446
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಮಾಲವಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಪ್ಪಾರ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ8197347686