GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷೀಬಾಯಿ9663991171
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಷರಾವ/ನಾರಾಯಣ8861644117
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿನಾಯಕ\ಕಾಶಿನಾಥ9008469260
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಶ್ವನಾಥ/ಅಡ್ವೆಪ್ಪಾ9632933383
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧನರಾಜ9241461711
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭುಮವ್ವ9241851323
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧನರಾಜ9241461711
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲಾವತಿ \ಪರಲಾದ9741689349
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆನಂದ/ಶೀವಪ್ಪಾ9008005475
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯಕುಮಾರ9945134331
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜಂಬಗಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆನಂದ/ಶೀವಪ್ಪಾ9008005475