GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲೆಷ ತಂದೆ ರಾಣಬಾ9448211977
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲ್ಪನಾ ಗಂಡ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ9902917919
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಥುರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತರಾವ8970660054
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಕಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮುಕಿಂದರಾವ7760345990
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ವಾಗಂಬರ9483688061
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ9901523111
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರುಕ್ಮಾಜಿ8884247482
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ9740726058
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮನ್ಮತಪ್ಪಾ9741973622
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿರ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಲಾಜಿ9611702823
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಥುರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತರಾವ8970660054
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಶೀಫ್ ಖಾ ನಿಜಾಮಖಾ9980566363
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾಲನಬಿ ಗಂಡ ಶುಕ್ರಸಾಬ9886428642
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರಸಿಂಗ ಶಿವಾಜಿ8095517472
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕಮಲನಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಶಾ ಗಂಡ ಶಾಂತಕುಮಾರ9449625940