GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಸುವರ್ಣಾ ಶಿವಾನಂದ8-9GENಪಾಶಾಪೂರ 19482312756
Vice Prasidentಹಾವಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ1-4SCಕೌಠಾ ಕೆ 19686475358
Memberಶಾರದಾ ರಾಜುಕುಮಾರ5-7GENಕೌಠಾ ಕೆ 19901108780
Memberಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶರಣಪ್ಪಾ5-7GENಕೌಡಗಾಂವ 18861603489
Memberಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಮೃತGraduationSCಕೌಡಗಾಂವ 19008745720
Memberಕಾಂಚನಾ ಸಂಜುಕುಮಾರ8-9STಕೌಡಗಾಂವ 19449048321
Memberನೀಲಮ್ಮಾ ಶರಣಪ್ಪಾ1-4GENಕೌಡಗಾಂವ 19731412279
Memberಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಗೊಂಡSSLCSTಕೌಠಾ ಬಿ 29845309689
Memberಶಿವಾನಂದ ಬಸಪ್ಪಾGraduationGENಪಾಶಾಪೂರ 19482312756
Memberಇಂದುಮತಿ ಮಾರುತಿ1-4STಕೌಠಾ ಬಿ 18197929252
Memberನಾಗನಾಥ ಮಾಣಿಕ8-9SCಕೌಠಾ ಬಿ 18197842035
Memberಬಸವರಾಜ ಗುರುನಾಥSSLCGENಕೌಠಾ ಬಿ 18105609990
Memberಜೀತಗೊಂಡ ಮಾಣಿಕII PUCSTಗಡಿಕುಶನೂರ 19916482144
Memberಚಿಂತಮ್ಮಾ ರಾಜು5-7SCಗಡಿಕುಶನೂರ 19141811965
Memberಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ನೀರಂಜಪ್ಪಾ1-4GENಗಡಿಕುಶನೂರ 19686608525
Memberಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಶಿವಬಸಪ್ಪಾGraduationGENಗಡಿಕುಶನೂರ 19686608685
Memberಜಾನಕಮ್ಮಾ ಏಸಪ್ಪಾ1-4SCಬಲ್ಲೂರ ಜೆ 19742989574
Memberರೇವಣಯ್ಯಾ ಚನ್ನಯ್ಯಾII PUCGENಬಲ್ಲೂರ ಜೆ 19483687760
Memberಸುನೀತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ5-7GENಬಲ್ಲೂರ ಜೆ 19901465135