GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣಾ ಶಿವಾನಂದ9482312756
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ಗುರುನಾಥ8105609990
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣಾ ಶಿವಾನಂದ9482312756
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಶಿವಬಸಪ್ಪಾ9686608685
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶರಣಪ್ಪಾ8861603489
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಾನಕಮ್ಮಾ ಏಸಪ್ಪಾ9742989574
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಂಚನಾ ಸಂಜುಕುಮಾರ9449048321
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಾನಂದ ಬಸಪ್ಪಾ9482312756
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇವಣಯ್ಯಾ ಚನ್ನಯ್ಯಾ9483687760
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ನೀರಂಜಪ್ಪಾ9686608525
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜೀತಗೊಂಡ ಮಾಣಿಕ9916482144
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನೀತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ9901465135
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕವಿತಾ ಗುರುನಾಥ9740885606
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಾವಪ್ಪಾ ಶಿವಪ್ಪಾ9686475358
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಕೌಠಾ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಗೊಂಡ9845309689