GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಚಾಂಧೂರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ದಯಾನಂದ ಭೋಸಲೆ9980502867
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಚಾಂಧೂರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದತ್ತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ9591323006
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಚಾಂಧೂರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗಂಗನಬೀಡೆ9482450631
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಚಾಂಧೂರಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನುಸಯಾ ಗಂಡ ಗಣಪತರಾವ9972568137