GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜೋಜನಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶರಿಫಾಬಿ ಗಂಡ ಸತ್ತಾರಮಿಯ್ಯಾ9743385595
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜೋಜನಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ರಾಮಾಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮಾಪ್ಪಾ914181191
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜೋಜನಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಗುನಾಥ8197062374
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜೋಜನಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ9449785030
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಜೋಜನಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶರಿಫಾಬಿ ಗಂಡ ಸತ್ತಾರಮಿಯ್ಯಾ9743385595