GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧನರಾಜ ನಾಗಪ್ಪಾ ಒಡೆಯಾರ9449625761
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಜೀರ್ಗೆ9164737319
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಂದೆಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾಶರ9164945868
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಗಮೆಶ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ8970987567
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾರತಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಬೊಚರೆ8693931198
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮುನ್ನಾಬೀ ಗಂಡ ಸರದಾರಮಿಯ್ಯಾ9845111070
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಖಾ ಗಂಡ ದೆವಿಂದ್ರಕುಮಾರ8861925329
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೆಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ8722149889
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ9845258137
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಮಳಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶೆರಣಪ್ಪಾ9916059200
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೂರಜಂಹಾ ಬೆಗಂ8151984751
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಜೀರ್ಗೆ9164737319
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಫತ್ರುಸಾಬ ತಂದೆ ಪಾಚಾಸಾಬ ಸೌದಾಗರ9197543115
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಖಾ ಗಂಡ ದೆವಿಂದ್ರಕುಮಾರ8861925329
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧನರಾಜ ನಾಗಪ್ಪಾ ಒಡೆಯಾರ9449625761
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಠಾಣಾಕುಶ್ನೂರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ9741393627