GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೇಡ್ಡಿ1-4GEN03 ವಾರ್ಡ್ 9591216992
Vice Prasidentಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಿಮಣ ಅಣಕುಣೆII PUCSC01 ವಾರ್ಡ್ 9741693184
Memberಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಬೀರಾದಾರII PUCGEN01 ವಾರ್ಡ್ 9741696721
Memberಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶೇಷರಾವ ದೇಶಮುಖGraduationGEN01 ವಾರ್ಡ್ 9880816192
Memberಗುಲಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಜಗರಸಾಬ1-4GEN01 ವಾರ್ಡ್ 7259960781
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಗಂಡ ಬಸ್ವರಾಜ ಗಂದಗೆII PUCGEN01 ವಾರ್ಡ್ 7259868064
Memberಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಭಾಲೆರಾವ8-9SC01 ವಾರ್ಡ್ 9740005770
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಮೋದ ಶೇಗೆದಾರSSLCGEN03 ವಾರ್ಡ್ 9972043480
Memberಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ತಂದೆ ಹಾವಗಿರಾವ ದೇಶಮುಖII PUCGEN03 ವಾರ್ಡ್ 9632255860
Memberಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕಾರೆಗಾವೆGraduationGEN03 ವಾರ್ಡ್ 8861010991
Memberಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಸುರ್ಯವಂಶಿ8-9SC03 ವಾರ್ಡ್ 9731559572
Memberಶ್ರೀ ಶೇಷರಾವ ಹುಲ್ಲಾಜಿ ಸುರ್ಯವಂಶಿGraduationSC02 ವಾರ್ಡ್ 9901322126
Memberಶೇಷರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಪಾಟಿಲSSLCGEN01 ವಾರ್ಡ್ 9008621018
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಪಾವತಿ ಗಂಡ ಮಚಿಂದ್ರ ಮ್ಹೆತ್ರೆ8-9ST01 ವಾರ್ಡ್ 9902101657
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನರಾಜ ಮೀನಿಕೆರೆSSLCGEN01 ವಾರ್ಡ್ 9731828567