GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುಲಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಜಗರಸಾಬ7259960781
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಮೋದ ಶೇಗೆದಾರ9972043480
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ತಂದೆ ಹಾವಗಿರಾವ ದೇಶಮುಖ9632255860
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕಾರೆಗಾವೆ8861010991
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನರಾಜ ಮೀನಿಕೆರೆ9731828567
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಬೀರಾದಾರ9741696721
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶೇಷರಾವ ದೇಶಮುಖ9880816192
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಪಾವತಿ ಗಂಡ ಮಚಿಂದ್ರ ಮ್ಹೆತ್ರೆ9902101657
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಗಂಡ ಬಸ್ವರಾಜ ಗಂದಗೆ7259868064
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶೇಷರಾವ ದೇಶಮುಖ9880816192
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶೇಷರಾವ ಹುಲ್ಲಾಜಿ ಸುರ್ಯವಂಶಿ9901322126
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಿಮಣ ಅಣಕುಣೆ9741693184
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶೇಷರಾವ ಹುಲ್ಲಾಜಿ ಸುರ್ಯವಂಶಿ9901322126
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನರಾಜ ಮೀನಿಕೆರೆ9731828567
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಗಂಡ ಬಸ್ವರಾಜ ಗಂದಗೆ7259868064
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಮೋದ ಶೇಗೆದಾರ9972043480
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುಲಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಜಗರಸಾಬ7259960781
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಸುರ್ಯವಂಶಿ9731559572
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಪಾವತಿ ಗಂಡ ಮಚಿಂದ್ರ ಮ್ಹೆತ್ರೆ9902101657
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಶಾಯಾ ಗಂಡ ಶಿವುರಾಮ ಹೊಟಕರ9740733743
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಶಾಯಾ ಗಂಡ ಶಿವುರಾಮ ಹೊಟಕರ9740733743
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಿಮಣ ಅಣಕುಣೆ9741693184
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ತಂದೆ ಹಾವಗಿರಾವ ದೇಶಮುಖ9632255860
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕಾರೆಗಾವೆ8861010991
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಭಾಲೆರಾವ9740005770
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಶಾಯಾ ಗಂಡ ಶಿವುರಾಮ ಹೊಟಕರ9740733743
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೇಡ್ಡಿ9591216992
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಭಾಲೆರಾವ9740005770
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೇಡ್ಡಿ9591216992
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಗಂಡ ಬಸ್ವರಾಜ ಗಂದಗೆ7259868064
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೇಡ್ಡಿ9591216992
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಷರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಪಾಟಿಲ9008621018
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಶೇಷರಾವ ಹುಲ್ಲಾಜಿ ಸುರ್ಯವಂಶಿ9901322126
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಸುರ್ಯವಂಶಿ9731559572
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ತಂದೆ ಹಾವಗಿರಾವ ದೇಶಮುಖ9632255860
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಷರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಪಾಟಿಲ9008621018
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ಬೀರಾದಾರ9741696721
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಡೋಣಗಾಂವ್‌ (ಎಂ.)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಮೋದ ಶೇಗೆದಾರ9972043480