GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಾನಂದ ಬಸಪ್ಪಾ9591774201
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ8105020501
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ8197098011
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೀಲಿಪ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ9845005603
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧನರಾಜ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ8105509989
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ9972763475
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಪಂಢರಿನಾಥ9535757355
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೆಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಕಾಲಿದಾಸ9845524056
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ8197098011
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೀಲಿಪ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ9845005603
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೆಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಕಾಲಿದಾಸ9845524056
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ8105020501
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋದಾವರಿ ಗಂಡ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ8197098011
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಾನಂದ ಬಸಪ್ಪಾ9591774201
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೀಲಿಪ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ9845005603
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಬಳತ್‌ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ9480252095