GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಝರನಾಬಾಯಿ ಷೇಶರಾವಗೊಂಡಾ1-4STವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 17760360677
Memberಕೊಂಡಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥ1-4SCವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 19448627475
Memberವಿಠಬಾಯಿ ಗಂ ಉದ್ದವರಾವ1-4Othersಬಾದಲಗಾಂವ ವಾರ್ಡ ನಂ 19482294854
Memberನಾಗುರಾವ ತಂ ಶಿವರಾಮ1-4SCಬಾದಲಗಾಂವ ವಾರ್ಡ ನಂ 19480107367
Memberಮಾಲತಿಬಾಯಿ ಗಂ ಹಣಮಂತ5-7SCಅಲ್ಲಾಪುರ ವಾರ್ಡ ನಂ 19845260533
Memberಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ಹಿರಲಾಲ5-7SCಬಾದಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ 8050195518
Memberಗೀತಾ ಗಂ ಅನಿಲಕುಮಾರII PUCGENನಾರಾಯಣಪುರ ವಾರ್ಡ ನಂ 19901787231
Memberಸೈಯದ ಇರಶಾದ ತಂ ಸೈ ಇಸಾಕಮಿಯ್ಯಾII PUCOthersನಾರಾಯಣಪುರ ವಾರ್ಡ ನಂ 17259840254
Memberಆನಂದಕುಮಾರ ತಂ ಲಾಲಪ್ಪಾGraduationSCನಾರಾಯಣಪುರ ವಾರ್ಡ ನಂ 19535757143
Memberಉಮಾಕಾಂತ ತಂ ತುಕಾರಾಮ ವಾಗಮಾರೆII PUCSCಮಮದಾಪೂರ ವಾರ್ಡ ನಂ 18867899616
Memberಭಾರತರೆಡ್ಡಿ ತಂ ಶಂಕರೆಡ್ಡಿII PUCGENಮಮದಾಪೂರ ವಾರ್ಡ ನಂ 19845808328
Memberಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಶಾಮರಾವ5-7Othersಮಮದಾಪೂರ ವಾರ್ಡ ನಂ 19686773114
Memberಸುಧಾಕರ ತಂ ಸೊಪಾನರಾವ ಪಾಟಿಲII PUCOthersಬಾದಲಗಾಂವ9482736230
Memberಸಂಗೀತಾ ಗಂ ವೀರಪ್ಪಾ1-4STದುಡುಕನಾಳ ವಾರ್ಡ ನಂ 19741175322
Memberಬಾಬುರಾವ ತಂ ಗ್ಯಾನೋಬಾರಾವGraduationGENದುಡುಕನಾಳ ವಾರ್ಡ ನಂ 17760356541
Memberಸುನೀತಾ ಬಾಲಾಜಿ5-7GENದುಡುಕನಾಳ ವಾರ್ಡ ನಂ 19686875139
Memberವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ ಭವರಾವII PUCGENವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 19448627475
Memberಮಂಗಲಬಾಯಿ ಗಂ ಬಾಬುರಾವ5-7GENವನಮಾರಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 18762643375