GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಾಬು7661070116
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರಸಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ8186051255
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುಕಮ್ಮಾ ಗಂ ರಾಜರೆಡ್ಡಿ9640644006
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪೀರಪ್ಪಾ ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ9241093261
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಖಾ ಗಂ ಹಣಮಂತ9550823436
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಇಮಾಮಬೀ ಗಂ ಗುಲಾಬಸಾಬ9561660468
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ¸ಸಂಜಿವ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ9960238310
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ ಹಣಮಗೊಂಡ7090501196
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ7259962208
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸರೆಡ್ಡಿ9591445422
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ9503084531
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂ ಬಸರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್9902559565
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಕುಮಾರ ತಂ ರಾಮರಾವ7760811406
ಬೀದರ್‌ಔರಾದನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಜಾತಾ ಪೀರಪ್ಪಾ9902655659