GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಬುರಾವ ಶಿವಬಸಪ್ಪಾ ಹಲಬುರ್ಗೆ7760791261
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾದೇವಿ ಶಿವಾನಂದ ಖಡಿಕೆ9741613756
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗಂ. ಕಾಶಿನಾಥ ಕಾಸಲೆ8970388093
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾರುತಿ ರೂಪಲಾ ರಾಠೋಡ9945419195
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಕುಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿವಾಜಿ ರಾಠೋಡ7760249278
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭಾ ಗಂ. ರಾಜು ಬಿರಾದರ7259400243
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮನೋಹರ ತುಕಾರಾಮ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ9740214288
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ9845065121
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖ ರೇಷ್ಮಾಬಾನು ನಸೀರ9591216767
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂತೋಷ ತಂ. ಕಾಶಿನಾಥ ಮುಳೆ9900748646
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾರತಿ ನೀಲಕಂಠರಾವ ದುಡಕನಾಳೆ9742395910
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭಾವತಿ ಶಿವಾನಂದ ಡಬ್ಬೆ9591882823
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾಧವರಾವ ಭೀಮರಾವ ವಾಡಿಕರ9880309883
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಶ್ವಿನಿ ನಾಗನಾಥ ಗಾಯಕವಾಡ9845342238
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುರುನಾಥ ದೇವಿದಾಸ ಜಾದವ7760367119
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಮದೇವ ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ7353420322
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಮುಧೋಳ (ಬಿ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಬಾಪುರಾವ ಬೊರಗಾವೆ8722763004