GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ9591675532
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ9591157976
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಪರ್ತತಯ್ಯಾ9632871943
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಿತಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ7022316541
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ8971640551
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧನರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ9740475554
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗಿರತಿ ಗಂಡ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ9742579566
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಚ್ಛೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ9980566590
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಅಮೃತ9739756216
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಶೆಂಬೆಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ರವಿಕುಮಾರ9845106306