GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ7760246062
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಕಸ್ತುರೆ9845200857
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಚರು ತಂದೆ ಮಹಾದು ಮುಂಡಕರ9482421321
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಮಲಾಬಾಯಿ ವಿಲಾಸರಾವ ಶಿಂದೆ8197929042
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಜಾನ್ತೆ9663982914
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಮೊರೆ9880867299
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಬು ತಂದೆ ಚಂದು ಜಾಧವ7760262171
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗೊರಾವ ರಾಜುರೆ9740048592
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಧಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ9481773091
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಹರಿಬಾ ಜಾಧವ9740208167
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನಂದಾ ಗಂಡ ಪಂಢರಿ9482408097
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ತೇಜೆರಾವ ಉದಗಿರೆ9483071137
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನೀತಾ ಗಂಡ ಮಧುಕರ ತೆಲಂಗೆ9901939371
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ9481217181
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಕಾಂತಾ ಗಂಡ ಉಮಾಕಾಂತ ಕುಂಟೆ9480246568
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಹೊಕ್ರಾಣಾಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಜಯ ತಂದೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಲೊಕುಲವಾರ9482333705