GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಚಿಕಲಿ (ಜೆ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಿರಣ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ9561336535
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಚಿಕಲಿ (ಜೆ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವಿದಾಸ9394597927
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಚಿಕಲಿ (ಜೆ)ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಿರಣ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ9561336535
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಚಿಕಲಿ (ಜೆ)ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಣಮಂತ ತಂದೆ ದೊಂಡಿಭಾ7760348160
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಚಿಕಲಿ (ಜೆ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಮಶೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಹಪೀಜೋದ್ದಿನ9480008700
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಚಿಕಲಿ (ಜೆ)ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಸದಮೀಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಎಕ್ಬಲಮಿಯ್ಯಾ8861349040