GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಎಕಲಾರಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಧಾಮ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಜಾಧವ9241216857
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಎಕಲಾರಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನೀಲ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ9483095191
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಎಕಲಾರಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಜಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ9481429154
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಎಕಲಾರಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನೀತಾ ವಿಠಲ8105158478
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಎಕಲಾರಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ9482088147
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಎಕಲಾರಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಜು ತಂದೆ ಅಜುಱನ9482681697
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಎಕಲಾರಾಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನೀತಾ ವಿಠಲ8105158478
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಎಕಲಾರಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜೈಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಹಣಮಾರೆಡ್ಡಿ9901589796
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಎಕಲಾರಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಶೋಕ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ8880611828
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಎಕಲಾರಾಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಕುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜ್ಞಾನೋಬಾ9480491282