GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಇನಾಮ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪೀಠಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವಕಿ9448605231
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಇನಾಮ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪೀಠಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಮಿತ9483639410
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಇನಾಮ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪೀಠಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಮಿತ9483639410
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಇನಾಮ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪೀಠಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವಕಿ9448605231
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಇನಾಮ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪೀಠಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಮಿತ9483639410
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಇನಾಮ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪೀಠಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವಕಿ9448605231
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಇನಾಮ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪೀಠಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜು9480759120