GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ್ ಎಮ್ ಎಸ್9686390939
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೈನಾ ಎಮ್ ಆರ್9591551587
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೀನಾ ಜಿ ಪಿ9480595182
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೈನಾ ಎಮ್ ಆರ್9591551587
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್.ಪಿ. ಶಾಂತಕುಮಾರ್9731926240
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ7022557775
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲ.ಆರ್9731620919
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಜು9242234680
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರೀಶ್ ರಾಜು ಟಿ ಹೆಚ್9008009731
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗನಾಥ ಎನ್ ಎನ್9449444947
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಾಜಿದ್ ಅಹಮ್ಮದ್9845986788
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ7022557775
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿನೋದ ಸಿ9008918564
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎಲ್9900884618
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಟಿ ವೈ9164289930
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುತೇಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ7022503009