GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಬೈಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತಾ ಕೆ.ಎನ್9449557269
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಬೈಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಎಲ್.ದಿಲೀಪ್9448530514
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಬೈಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ.ಎಲ್.ಪ್ರೇಮವಸಂತ್9481580230
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಬೈಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳ ಕೆ.ಎನ್9482412561
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಬೈಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ.ಹೆಚ್.ಭೈರೇಗೌಡ9448940116
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಬೈಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಕೆ.ಹೂವಯ್ಯ9483626914