GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮಳಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭ ಎಸ್ ಎಂ9972466697
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮಳಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಟಿ9483180316
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮಳಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವನಿತ9901507440
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮಳಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ9880830277
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮಳಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಮ್ಮ9902013462
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮಳಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಈ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್9741141492
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮಳಲೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭ ಎಸ್ ಎಂ9972466697
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮಳಲೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಟಿ ಕೃತಿಕ7353557191