GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹೇಶ್ ಆರ್9379346322
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಚ್ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂ ಸಿ9880462901
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಆರ್9341881662
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ9902812285
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಲ್ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ9449008700
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ9972475777
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹೇಶ ಟಿ9731348248
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲಮ್ಮ8105528217
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ9731441367
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಯು9880117848
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮಬಾಯಿ9980192219
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಮ್ಮ7846065989
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ9902812285
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಓಬಯ್ಯ9343802559
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಇಂಗಳದಾಳ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್9686870550