GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಗಳಮ್ಮ9686503419
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಟಿ.ಗುರುಮೂರ್ತಿ9483319927
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಿ9448948037
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪೀರಮ್ಮ7760917064
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ9632689545
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೂರಮ್ಮ ಕೆ9480835511
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸತ್ಯಭಾಮ9448948228
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಬಿ.ಮಹಂತೇಶ್9880274125
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಜಿನಮ್ಮ9686405847
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಣ್ಣಪಾಪಣ್ಣ9900211562
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಮೂರ್ತಿ8861394237
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚನ್ನಮ್ಮ9740108320
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸತ್ಯಭಾಮ9448948228
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೂನಬೇವುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಿ9448948037