GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ.ಬಿ.ಧನಂಜಯ9449437151
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ.ಗುರುರಾಜ9845985323
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ.ರಾಜಣ್ಣ9880875349
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿ.ಆರ್.ಮಹಂತೇಶ್9591467477
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಸುಧಾಮಣಿ9448694698
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ9902752414
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ.ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ9663914562
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ,ಅನಿತ9663220825
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು.ಬಿ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ9448591760
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮೀಳಮ್ಮ8971713985
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧನಂಜಯ.ಎನ್9845881489
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ತಿರುಮಲ ಯಾದವ್8105542099
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಮ್ಮ7760174206