GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಚ್9164277793
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್7406966158
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್.ಅರ್ ವೀರೇಶ್9980240490
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋವಿಂದರಾಜು ಬಿ ಅರ್9886580120
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಮ್ಮ9902796280
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರಸ್ಪತಿ ಎ ಜಿ9844639323
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ9902350191
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆಂಚಮ್ಮ9901125389
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತಾ8971832240
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜು9900337265
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಕೆ ಕಾಂತರಾಜು9591414162
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿರ್ಮಲ9900337265
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಮ್ಮಣ್ಣ9880531892
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಧಾ9740043992
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಯಣ್ಣ9901125389
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಹರಿಯಬ್ಬೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ9901606172