GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅರ್ ರಾಜೇಶ್9880205416
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋವಿಂದರಾಜು9845567470
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ7760751292
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ9740890546
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀನಿವಾಸ9535703413
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಅಶ್ವಿನಿ9739478727
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮುದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆ8197367935
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋದಮ್ಮ8861639466
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾಜ್ಯೋತಿ ಕೆ9880020397
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೋಲ್ಲಮ್ಮ9741555414
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ9480256326
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅರ್ ರಾಜೇಶ್9880205416
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಮಲಮ್ಮ8152990853
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೋಲ್ಲಮ್ಮ9741555414
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಮಸ್ಕಲ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ನಾಗರಾಜ9740239840