GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಂಬದರಂಗಪ್ಪ9972480550
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈಶ್ವರಪ್ಪ ಜೆ ಬಿನ್ ಜುಂಜಪ್ಪ9980730471
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಹೀದಬಾನು ಕೋಂ ಸಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್9008904497
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಂತರಾಯ ಬಿನ್ ಮಾರಾಬೋವಿ9901468012
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ9797799329
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರಂಗಪ್ಪ9972053533
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ8549979463
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಪರಸಪ್ಪ9902380680
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿ.ರತ್ನ ಕೋಂ ಡಿ.ಗಿರೀಶ್8970463828
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ9902883735
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಷಾಕಿರಣ್ ಕೋಂ ಉದಯಕುಮಾರ್9880564891
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಡಿ.ಗಿರೀಶ್9980171568
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಈರಣ್ಣ9972850310
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಣ್ಣ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ8861963683
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ಎಸ್.ಟಿ ಕೋಂ ಓಬಳೇಶ9980360832
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೇಮಲತಾ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ9980105546
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಏಜಾಜ್ ಉನ್ನೀಸಾ ಕೊಂ ಜಿಲಾನಿಖಾನ್9980456297
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ9886957668
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕರಿಯಪ್ಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ8105419863
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ9797799329
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಧರ್ಮಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರಂಗಪ್ಪ9972053533