GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರೋಜಮ್ಮ ಎಂ.ಸಿ9880828838
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ ಕೊಂ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ9686060231
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ.ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ9972496778
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಮ್ಮ ಎಸ್7259627421
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೊಂ ತಿಮ್ಮರಾಜು9632216756
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್ ಮಹದೇವಿ ಕೊಂ ಜಗದೀಶ8722401903
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೇಸಿದ್ದಪ್ಪ9535419621
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದೇಶ್ ಬಿ.ಎಸ್9901278723
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ9008293651
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್.ವಿ.ನಟಶೇಖರ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ9741198905
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ8431850931
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ.ಶಶೀಧರ ಬಿನ್ ಜಯಣ್ಣ8431937651
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕಂಬಣ್ಣ7676977950
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಕೊಂ ಬಸಪ್ಪ ಬಿ.ಕೆ7090089690
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅರ್.ಟಿ.ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ8722759699
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಮ್ಮ9980721323
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿ.ಚಿತ್ರಾವತಿ7353856263
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೊಂ ತಿಮ್ಮರಾಜು9632216756
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರೋಜಮ್ಮ ಎಂ.ಸಿ9880828838
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೆಂಜಡಿಯಪ್ಪ9481612658
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಎಂ.ಡಿ.ಕೋಟೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್ ಮಹದೇವಿ ಕೊಂ ಜಗದೀಶ8722401903