GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮರಾಯ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ8549067553
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ9663219726
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರಹಮತ್ ಬಾನು ಕೋಂ ಸೈಯದ್ ಲಾಲಾ ಸಾಬ್7829384363
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಂ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುರುಡಪ್ಪ9945394870
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಹೊಂಬಾಳೆ ಚಿತ್ತಯ್ ಯಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ9611572341
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ9686297310
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ9900928640
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಕೋಂ ಸಿ ಎ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ8748921130
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ9591023943
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ9535137637
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್9538591623
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಕುಮಾರಿ ಎಸ್ ಕೋಂ ರಘುನಾಥ್ ಹೆಚ್ ಆರ್8970464336
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ ಸುನಿತಾ ಕೋಂ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ8861549193
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ9686297310
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ ಸುನಿತಾ ಕೋಂ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ8861549193
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಹೊಂಬಾಳೆ ಚಿತ್ತಯ್ ಯಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ9611572341
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮರಾಯ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ8549067553
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರಹಮತ್ ಬಾನು ಕೋಂ ಸೈಯದ್ ಲಾಲಾ ಸಾಬ್7829384363
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಕೋಂ ಸಿ ಎ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ8748921130