GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ9663556307
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೊರೆಸ್ವಾಮಿ8105095946
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ9980152323
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕರಿಯಪ್ಪ ಎಂ8496856190
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ8105818400