GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್.ಸರಸ್ವತಿ7026672216
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋಧಮ್ಮ9972185249
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ9731432483
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಳಿನಾಕ್ಷಿ.ಎಂ9900306529
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಿಂಗಣ್ಣ.ಆರ್9945679140
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಾಂತಲಾ ಜಯದೇವ್8746848757
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಜಗದೀಶ ಕಂದಿಕೆರೆ9945788536
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋಪಾಲ್.ಜಿ9731557853
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್.ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ9972199308
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ್.ಆರ್9845344823
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಮ್ಮ.ಟಿ.ಎಸ್9663596587
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಸುಮ.ಆರ್9686580735
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್.ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ9972199308
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್.ಮಹದೇವಪ್ಪ9741972692
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಯರಬಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲಮ್ಮ.ಎಂ9741052489