GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಮ್ಮಕ್ಕ9148489668
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ9741573625
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪದ್ಮಶ್ರೀ9632041880
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರೋಜಮ್ಮ9591521743
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ.ಸಿ9632513072
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಣ9880884710